Εφαρμογές App

Η συγκεκριμένη υπηρεσία είναι για επιχειρήσεις που εργάζονται με μηνιαίες πληρωμές ή συνδρομές.

Οι περιπτώσεις των ανεξόφλητων πληρωμών πολλές φορές δημιουργούν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία μιας επιχείρησης. Σίγουρα οι καθυστερήσεις αυτές ίσως οδηγήσουν σε περαιτέρω προβλήματα αλλά και παρεξηγήσεις μεταξύ πελάτη και επιχείρησης. Υπάρχει η λύση με ένα app εφαρμογών που μπορεί να σχεδιαστεί στα μέτρα των απαιτήσεων σας. Αυτή η εφαρμογή μπορεί κάθε μήνα να υπενθυμίζει στον πελάτη για τις οφειλές του και ο ίδιος να βλέπει εύκολα και γρήγορα πότε έχει πληρώσει. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.