ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΗΜΗΣ


Η διαχείριση φήμης αναφέρεται σε όλες εκείνες τις διαδικασίες που απαιτούνται για την σωστή προώθηση της εικόνας  ενός ατόμου μέσω του διαδικτύου. 

Καλλιτέχνες - Πολιτικοί - Επιχειρηματίες - Αθλητές