ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κατασκευή Ιστοσελίδας


Διαχείριση Social Media


Σχεδιασμός QR Code


Κατασκευή Λογοτύπου


Σχεδιασμός App για πληρωμές


Σχεδιασμός Στοχευμένων Hashtags


Διανομή Φυλλαδίων

Δημιουργία Μουσικού Βίντεο


Σχεδιασμός App για χάρτες 


Μουσικές Παραγωγές

ήχος καλωσορίσματος, τηλεφωνικό κέντρο, ringtone επιχείρησης.

Ραδιοφωνικά Σποτ


Traffic Ιστοσελίδας

Εφαρμογή Ελληνικής Επισκεψιμότητας

Youtube Manager


Facebook & Instagram Προσέλευση


Διόρθωση και έλεγχος κειμένων


Κατασκευή Διαδικτυακού Ραδιοφώνου


Υπηρεσίες Φωτογραφίας

Επιχειρήσεις & Ιδιώτες

Πέρα από τις υπηρεσίες που αναγράφονται εδώ είναι πολύ πιθανό να μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε σε περίπτωση που έχετε κάποιο ειδικό αίτημα.